Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 380
0 8

Milje no. 380

Heklani milje sa bubamarama

Heklani milje 379
0 12

Milje no. 379

Heklani motivi maca na rukohvatu i naslonu

Heklani milje 378
0 17

Milje no. 378

Jednostavan ovalni heklani milje

Heklani milje 377
0 19

Milje no. 377

Heklani milje sa voćem u činiji

Kombinacija 56
0 16

Kombinacija no. 56

Dva tabletića sa okruglom heklanom bordurom

Heklani milje 376
0 19

Milje no. 376

Heklani milje Zarobljena srca

Heklana bordura 39
0 22

Bordura no. 39

Šest ukrasnih bordura za salvete

Heklani milje 375
0 24

Milje no. 375

Heklani milje Sali

Heklani milje 374
0 73

Milje no. 374

Heklani milje Sandi od okrulog i kvvadratnih motiva

Heklani milje 373
0 45

Milje no. 373

Heklani milje sa mašnicom