Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 366
0 20

Milje no. 366

Ovalni cvetni heklani milje

Heklani milje 365
0 35

Milje no. 365

Heklani milje sa ružinim laticama

Heklani milje 364
0 27

Milje no. 364

Okrugli heklani milje Lepeza

Kombinacija 53
0 30

Kombinacija no. 53

Dva okrugla podmetača sa zlatnom bordurom

Heklani milje 363
0 33

Milje no. 363

Okrugli heklani novogodišnji milje

Crveni milje ili stolnjak
0 58

Kombinacija no. 52

Crveni novogodišnji milje ili stolnjak

Heklani milje 362
0 47

Milje no. 362

Jednostavan heklani kvadratni milje

Heklani milje 361
0 141

Milje no. 361

Heklani milje margarete u kvadratu

Heklani milje 360
0 98

Milje no. 360

Mali kvadratni heklani milje

Heklani milje 359
0 87

Milje no. 359

Okrugli heklani filigranski milje