Heklana zavesa i milje tri ruže

Heklana zavesa i milje tri ruže kao set

Materijal:  210 gr konca  za heklanje br 50 za zavesu i 60 gr za milje

Dimenzije:  48×110 cm zavesa i 23×78 cm milje

Izrada: Ova zavesa radi se u kombinaciji poprečnih i uzdužnih motiva. Dužinu odredite po želji.Ako želite kraću zavesu koristite samo jedan motiv cveta na sredini zavese. Svako dodavanje cvetova u nizu povećava dužinu zavese.Svi bočni motivi se ponavljaju. Prvo uradite (uzdužno) centralni deo zavese, u obliku pravougaonika sa dva ili tri motiva ruža. Ako želite da povećate dužinu ponavljajte više puta motive ruža u nizu za centralni deo. Centralni deo postavite uspravno, zatim isheklajte donji deo zavese (na donjoj ivici centralnog miljea), poprečno prema rasporedu motiva na šemi. Bočne delove (sa leve i desne strane centralnog motiva) heklajte uzdužno. Početni red je uspravna ivica centralnog notiva. Opheklajte celu zavesu uskom bordurom po izboru, kao i donju ivicu. Ukrasite širokom kitnjastom bordurom po izboru.

Milje:  Centralni motiv (tri cveta) možete da koristite za izradu pravougaonog miljea ili samo jedan motiv za kvadratni oblik miljea i tako napravite interesantan komplet uz zavesu.

Ako želite da uradite milje od tri ruže prvo isheklajte lančić od 493 petlje za 164 kvadratića i radite milje uzdužno prema rasporedu oznaka na šemi sve do 46. reda. Obratite pažnju na izradu ivičnih stepenastih delova od 1-5. reda i 43-46. reda (uglovi na miljeu), čija izrada je precizno ilustrovana na šemi a i b. Za centralne delove cvetova, u obliku trouglova, izrada je precizno ilustrovana na  šemi c i d, a veliki pravougaonik i način izrade punih i polupunih kvadratića na šemi e. Na kraju, uradite borduru oko miljea.


Za uvećanje šema kliknite na slike.


Leave a Reply