Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 369
0 75

Milje no. 369

Pravougaoni heklani milje sa jesenjim motivima

Heklani milje 368
0 58

Milje no. 368

Heklani milje arabeska sa bordurom

Beli vez 6
0 96

Beli vez no. 6

Beli vez sa motivom košarice

Heklani milje 367
0 64

Milje no. 367

Mali kvadratni heklani milje

Heklani milje 366
0 51

Milje no. 366

Ovalni cvetni heklani milje

Heklani milje 365
0 60

Milje no. 365

Heklani milje sa ružinim laticama

Heklani milje 364
0 65

Milje no. 364

Okrugli heklani milje Lepeza

Kombinacija 53
0 65

Kombinacija no. 53

Dva okrugla podmetača sa zlatnom bordurom

Heklani milje 363
0 70

Milje no. 363

Okrugli heklani novogodišnji milje

Crveni milje ili stolnjak
0 111

Kombinacija no. 52

Crveni novogodišnji milje ili stolnjak