Tutorijali

Fajlovi u PDF/Sr formatu Za prevod na druge jezike pogledaj uputstvo!

Tutorijali sadrže kratka objašnjenja sa šemama za izradu heklanih i veženih ručnih radova. Molim korisnike koji preuzimaju datoteke da prilože malu donaciju za ažuriranje sadržaja!


Title
Heklani miljei 12/08/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Heklane zavese 12/05/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Kombinacije 12/05/2023
Kombinacije 12/05/2023
Heklani prekrivači 12/05/2023
Heklani stolnjaci 12/05/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Kombinacije 12/05/2023
Kombinacije 12/05/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Heklana čipka 12/05/2023
Kombinacije 12/05/2023
Kombinacije 12/05/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Heklani miljei 12/05/2023
Heklani stolnjaci 12/05/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklane zavese 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani stolnjaci 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Kombinacije 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Kombinacije 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani stolnjaci 12/09/2023
Heklani jastučići 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani stolnjaci 12/09/2023
Heklane zavese 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Kombinacije 12/09/2023
Heklane vitraže 12/09/2023
Heklane bordure 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023
Heklani miljei 12/09/2023

Leave a Reply