Tutorijali

Fajlovi u PDF/Sr formatu – Za prevod na druge jezike pogledaj uputstvo!

Tutorijali sadrže kratka objašnjenja sa šemama za izradu. Za pregled sadržaja kliknite na naziv datoteke. Šifru za preuzimanje fajlova dobićete u aktivacionom mejlu nakon registracije!


Beli vez 05/27/2024
Heklani miljei 05/23/2024
Heklani miljei 05/19/2024
Heklane bordure 05/15/2024
Heklani stolnjaci 05/13/2024
Heklani miljei 05/08/2024
Heklani miljei 05/04/2024
Beli vez 04/27/2024
Heklane zavese 04/23/2024
Heklani prekrivači 04/19/2024
Kombinacije 04/16/2024
Veženi motivi 04/12/2024
Heklani miljei 04/12/2024
Heklani jastučići 04/06/2024
Heklani miljei 04/03/2024
Heklani stolnjaci 03/29/2024
Heklani miljei 03/24/2024
Heklani miljei 03/21/2024
Heklane zavese 03/17/2024
Beli vez 03/13/2024
Kombinacije 03/10/2024
Heklani miljei 03/08/2024
Heklane bordure 03/06/2024
Heklani miljei 03/04/2024
Heklane zavese 03/06/2024
Kombinacije 02/28/2024
Heklana čipka 02/26/2024
Heklani stolnjaci 03/08/2024
Kombinacije 02/21/2024
Veženi motivi 03/08/2024
Heklani miljei 03/04/2024
Heklane vitraže 02/12/2024
Heklani jastučići 02/05/2024
Heklani miljei 02/05/2024
Heklani stolnjaci 02/05/2024
Heklani miljei 02/05/2024
Heklani miljei 02/05/2024
Heklani miljei 02/05/2024
Heklana čipka 02/05/2024
Heklani miljei 02/05/2024

Leave a Reply