Tag: Vitraže

Heklane vitražne zavese sa uputstvom i šemama za izradu

Heklana vitraža 47
0 52

Vitraža no. 47

Heklana vitraža sa likom beračice cveća

Heklana vitraža 46
0 96

Vitraža no. 46

Heklana vitražna zavesa sa bogatom bordurom

Heklana vitraža 45
0 94

Vitraža no. 45

Heklana vitražna zavesa sa zvezdama

Heklana vitraža 44
0 157

Vitraža no. 44

Heklana vitražna zavesa Paunov rep

Heklana vitraža 43
0 86

Vitraža no. 43

Heklana vitražna zavesa sa anemonama

Heklana vitraža 42
0 91

Vitraža no. 42

Heklana vitražna zavesa sa ružama

Heklana vitražna zavesa 41
0 101

Vitraža no. 41

Heklana vitražna zavesa ili milje sa anđelom

Kombinovana vitraža 35
0 96

Kombinacija no. 35

Heklana zavesa sa bordurom od drvoreda

Heklana vitraža 40
0 90

Vitraža no. 40

Heklana vitražna zavesa sa bordurom

Heklana vitraža 39
0 114

Vitraža no. 39

Heklana vitražna zavesa sa suncokretima