Tag: Vitraže

Heklane vitražne zavese sa uputstvom i šemama za izradu

Heklana vitraža 38
0 116

Vitraža no. 38

Heklana vitražna zavesa sa kićankama

Heklana vitraža 37
0 201

Vitraža no. 37

Heklane vitražne zavese sa limunovima

Heklana vitraža 36
0 101

Vitraža no. 36

Hklana vitražna zavesa sa caknama

Heklana vitraža 35
0 115

Vitraža no. 35

Heklana vitražna zavesa za jednokrilne prozore

Heklana vitraža 34
0 151

Vitraža no. 34

Heklana vitražna zavesa sa ružama i caknama

Heklana vitraža 33
0 122

Vitraža no. 33

Heklana vitražna zavesa sa geometrijskim motivima

Heklana vitraža 32
0 132

Vitraža no. 32

Heklana vitražna zavesa Pikolo

Heklana vitraža 31
0 112

Vitraža no. 31

Heklana vitražna zavesa sa kvadratićima

Heklana vitraža 30
0 159

Vitraža no. 30

Moderna heklana vitražna zavesa

Heklana vitraža 29
0 116

Vitraža no. 29

Heklana vitražna zavesa Parobrod