Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Motiv za vez 71
0 88

Motiv vez no. 71

Dve vežene bordure sa cvetnim motivima

Vežena slika 40
0 85

Slika vez no. 40

Vežena slika Veverica i pečurke

Vežena slika 39
0 100

Slika vez no. 39

Vežena slika Veverica i lešnici

Heklana bordura 35
0 91

Bordura no. 35

Velika heklana ili vežena bordura sa anđelima

Vežena slika 41
0 60

Slika vez no. 41

Vežena slika Amor

Veženi motiv 70
0 76

Motiv vez no. 70

Veženi novogodišnji okrugli milje

Veženi motiv 69
0 78

Motiv vez no. 69

Veženi motiv Cvetna truba

Slika vez 38
0 100

Slika vez no. 38

Vežena slika Devojčica i cveće

Slika vez 37
0 76

Slika vez no. 37

Vežena slika ili goblen Božićna ikona

Veženi motiv 68
0 91

Motiv vez no. 68

Cvetni motivi nežne perunike