Category: Heklane bordure

Heklane bordure sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana bordura 28
0 71

Bordura no. 28

Dve heklane bordure u žuto – plavim tonovima

Heklana bordura 27
0 66

Bordura no. 27

Heklana bordura sa ružama

Heklana bordura 26
0 60

Bordura no. 26

Bordura sa listovima deteline

Heklana bordura 25
0 59

Bordura no. 25

Heklana bordura za aplikaciju

Heklana bordura 24
0 65

Bordura no. 24

Heklana bordura za peškir 24

Heklana bordura 23
0 114

Bordura no. 23

Tri nežne heklane bordure za salvete

Heklana bordura 22
0 265

Bordura no. 22

Tri heklane ukrasne bordure

Heklana bordura 21
0 85

Bordura no. 21

Tri heklane bordure za peškire

Heklana bordura 20
0 133

Bordura no. 20

Heklana bordura u paru

Heklana bordura 19
0 47

Bordura no. 19

Heklana bordura za policu