Category: Heklane bordure

Heklane bordure sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana bordura 30
0 263

Bordura no. 30

Petnaest heklanih ivičnih bordura

Heklana bordura 29
0 135

Bordura no. 29

Heklane bordure za zavesu

Heklana bordura 28
0 129

Bordura no. 28

Dve heklane bordure u žuto – plavim tonovima

Heklana bordura 27
0 110

Bordura no. 27

Heklana bordura sa ružama

Heklana bordura 26
0 101

Bordura no. 26

Bordura sa listovima deteline

Heklana bordura 25
0 101

Bordura no. 25

Heklana bordura za aplikaciju

Heklana bordura 24
0 110

Bordura no. 24

Heklana bordura za peškir 24

Heklana bordura 23
0 176

Bordura no. 23

Tri nežne heklane bordure za salvete

Heklana bordura 22
0 358

Bordura no. 22

Tri heklane ukrasne bordure

Heklana bordura 21
0 128

Bordura no. 21

Tri heklane bordure za peškire