Category: Heklane bordure

Heklane bordure sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana bordura 18
0 86

Bordura no. 18

Starinske heklane bordure za peškire

Heklana bordura 17
0 61

Bordura no. 17

Heklana bež bordura sa lalama

Heklana bordura 16
0 91

Bordura no. 16

Bordure za svečane peškire

Heklana bordura 15
0 60

Bordura no. 15

Dvobojna bordura za okrugli milje ili stolnjak

Heklana bordura 13
0 51

Bordura no. 13

Široka heklana bordura

Heklana bordura 12
0 70

Bordura no. 12

Nežna devojačka bordura

Heklana bordura 11
0 73

Bordura no. 11

Velika heklana barokna bordura

Heklana bordura 10
0 69

Bordura no. 10

Heklana bordura u obliku grozdova

Heklana bordura 9
0 52

Bordura no. 9

Tri heklane trake za aplikaciju

Heklana bordura 8
0 63

Bordura no. 8

Jednostavna heklana bordura sa motivima srca