Category: Heklane bordure

Heklane bordure sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana bordura 20
0 196

Bordura no. 20

Heklana bordura u paru

Heklana bordura 19
0 88

Bordura no. 19

Heklana bordura za policu

Heklana bordura 18
0 135

Bordura no. 18

Starinske heklane bordure za peškire

Heklana bordura 17
0 105

Bordura no. 17

Heklana bež bordura sa lalama

Heklana bordura 16
0 153

Bordura no. 16

Bordure za svečane peškire

Heklana bordura 15
0 109

Bordura no. 15

Dvobojna bordura za okrugli milje ili stolnjak

Heklana bordura 13
0 95

Bordura no. 13

Široka heklana bordura

Heklana bordura 12
0 113

Bordura no. 12

Nežna devojačka bordura

Heklana bordura 11
0 120

Bordura no. 11

Velika heklana barokna bordura

Heklana bordura 10
0 114

Bordura no. 10

Heklana bordura u obliku grozdova