Category: Heklane bordure

Heklane bordure sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana bordura 40
0 13

Bordura no. 40

Heklane bordure za salvete 40

Heklana bordura 39
0 41

Bordura no. 39

Šest ukrasnih bordura za salvete

Heklana bordura 38
0 109

Bordura no. 38

Široka heklana bordura sa motivima anđela

Heklana bordura 37
0 117

Bordura no. 37

Heklana bordura u paru za trpezarijsku zavesu

Heklana bordura 36
0 99

Bordura no. 36

Ružičasta heklana bordura

Heklana bordura 35
0 122

Bordura no. 35

Velika heklana ili vežena bordura sa anđelima

Heklana bordura 34
0 92

Bordura no.34

Četiri heklane bordure za salvete

Heklana bordura 33
0 88

Bordura no. 33

Heklana Aladinova bordura

Heklana bordura 32
0 108

Bordura no. 32

Heklana bordura sa ružama

Heklana bordura 31
0 98

Bordura no. 31

Heklana bordura sa motivima srca i ruža