Category: Heklane bordure

Heklane bordure sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana bordura 38
0 53

Bordura no. 38

Široka heklana bordura sa motivima anđela

Heklana bordura 37
0 53

Bordura no. 37

Heklana bordura u paru za trpezarijsku zavesu

Heklana bordura 36
0 52

Bordura no. 36

Ružičasta heklana bordura

Heklana bordura 35
0 52

Bordura no. 35

Velika heklana ili vežena bordura sa anđelima

Heklana bordura 34
0 44

Bordura no.34

Četiri heklane bordure za salvete

Heklana bordura 33
0 46

Bordura no. 33

Heklana Aladinova bordura

Heklana bordura 32
0 48

Bordura no. 32

Heklana bordura sa ružama

Heklana bordura 31
0 51

Bordura no. 31

Heklana bordura sa motivima srca i ruža

Heklana bordura 30
0 191

Bordura no. 30

Petnaest heklanih ivičnih bordura

Heklana bordura 29
0 74

Bordura no. 29

Heklane bordure za zavesu