Category: Heklane bordure

Heklane bordure sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana bordura 7
0 154

Bordura no. 7

Višenamenska heklana bordura Rozeta

Heklana bordura 6
0 60

Bordura no. 6

Nežna heklana bordura ili milje

Heklana bordura 5
0 66

Bordura no. 5

Široka heklana bordura ili milje

Heklana bordura 4
0 75

Bordura no. 4

Heklana bordura iz nekoliko delova

Heklana bordura 3
0 64

Bordura no. 3

Izdašne heklane bordure za peškire (5)

Heklana bordura 1
0 66

Bordura no. 1

Heklana bordura za zavesu ili nešto drugo