Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklana vitraža 36
0 76

Vitraža no. 36

Hklana vitražna zavesa sa caknama

Heklani milje 251
0 91

Milje no. 251

Set heklanih miljea za ručavanje sa motivima zmaja

Heklana zavesa 31
0 84

Zavesa no. 31

Heklana zavesa ili velika draperija sa ružama

Heklana vitraža 35
0 90

Vitraža no. 35

Heklana vitražna zavesa za jednokrilne prozore

Heklani milje 250
0 87

Milje no. 250

Heklani milje sa motivom iz Maradika

Heklani milje 249
0 77

Milje no. 249

Heklani milje Anđeo i vodeni konj

Heklana vitraža 34
0 122

Vitraža no. 34

Heklana vitražna zavesa sa ružama i caknama

Heklana bordura 31
0 75

Bordura no. 31

Heklana bordura sa motivima srca i ruža

Heklana zavesa 30
0 401

Zavesa no. 30

Široka heklana bordura za zavesu

Heklana vitraža 33
0 94

Vitraža no. 33

Heklana vitražna zavesa sa geometrijskim motivima