Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 252
0 190

Milje no. 252

Heklani kvadratni milje sastavljen od manjih kvadrata

Heklana vitraža 36
0 101

Vitraža no. 36

Hklana vitražna zavesa sa caknama

Heklani milje 251
0 115

Milje no. 251

Set heklanih miljea za ručavanje sa motivima zmaja

Heklana zavesa 31
0 114

Zavesa no. 31

Heklana zavesa ili velika draperija sa ružama

Heklana vitraža 35
0 115

Vitraža no. 35

Heklana vitražna zavesa za jednokrilne prozore

Heklani milje 250
0 114

Milje no. 250

Heklani milje sa motivom iz Maradika

Heklani milje 249
0 101

Milje no. 249

Heklani milje Anđeo i vodeni konj

Heklana vitraža 34
0 151

Vitraža no. 34

Heklana vitražna zavesa sa ružama i caknama

Heklana bordura 31
0 103

Bordura no. 31

Heklana bordura sa motivima srca i ruža

Heklana zavesa 30
0 515

Zavesa no. 30

Široka heklana bordura za zavesu