Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 241
0 95

Milje no. 241

Helani milje Žuto-bela Zvezda

Heklana bordura 30
0 228

Bordura no. 30

Petnaest heklanih ivičnih bordura

Heklani milje 240
0 100

Milje no. 240

Dva mala žuta heklana miljea

Heklana vitraža 30
0 128

Vitraža no. 30

Moderna heklana vitražna zavesa

Heklana vitraža 29
0 86

Vitraža no. 29

Heklana vitražna zavesa Parobrod

Heklana vitraža 28
0 91

Vitraža no. 28

Heklana vitražna zavesa Morska pučina

Heklani milje 239
0 110

Milje no. 239

Dugački heklani roza milje

Heklani milje 238
0 88

Milje no. 238

Ovalni heklani cvetni milje

Heklana bordura 29
0 112

Bordura no. 29

Heklane bordure za zavesu

Heklani milje 237
0 83

Milje no. 237

Heklani milje Crvena zvezda