Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 384
0 14

Milje no. 384

Romantični heklani milje

Heklani milje 383
0 10

Milje no.383

Mali heklani zvezda milje

Heklana bordura 40
0 13

Bordura no. 40

Heklane bordure za salvete 40

Heklani stolnjak 77
0 15

Stolnjak no. 77

Svečani kvadratni heklani stolnjak

Heklani milje 382
0 25

Milje no. 382

Heklani lepeza milje

Heklani milje 381
0 19

Milje no. 381

Heklani Zvezda milje

Heklana zavesa 48
0 28

Zavesa no. 48

Heklana zavesa sa ružama u cvatu

Heklani prekrivač 16
0 18

Prekrivač no. 16

Veliki raskošni heklani prekrivač

Kombinovvani stolnjak 57
0 27

Kombinacija no. 57

Roze stolnjak sa filigranskom čipkom

Heklani milje 380
0 26

Milje no. 380

Heklani milje sa bubamarama