Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 263
0 70

Milje no. 263

Mali heklani milje sa ružama

Heklani milje 262
0 77

Milje no. 262

Veliki heklani milje sa ružama

Heklani stolnjak 53
0 71

Stolnjak no. 53

Heklani stolnjak sa osam božura

Heklani milje 261
0 64

Milje no. 261

Jednostavan pravougaoni heklani milje

Heklana vitraža 39
0 92

Vitraža no. 39

Heklana vitražna zavesa sa suncokretima

Heklani milje 260
0 75

Milje no. 260

Heklani milje sa cvetovima gerbera

Heklani milje 59
0 88

Milje no. 259

Heklani milje neobičnog oblika

Heklana bordura 32
0 75

Bordura no. 32

Heklana bordura sa ružama

Heklani milje 258
0 338

Milje no. 258

Heklani milje Alke i lepeze

Heklana zavesa 34
0 102

Zavesa no. 34

Heklana zavesa sa anđelima