Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 242
0 106

Milje no. 242

Okrugli narandžasti heklani milje

Heklani milje 241
0 121

Milje no. 241

Helani milje Žuto-bela Zvezda

Heklana bordura 30
0 267

Bordura no. 30

Petnaest heklanih ivičnih bordura

Heklani milje 240
0 124

Milje no. 240

Dva mala žuta heklana miljea

Heklana vitraža 30
0 159

Vitraža no. 30

Moderna heklana vitražna zavesa

Heklana vitraža 29
0 116

Vitraža no. 29

Heklana vitražna zavesa Parobrod

Heklana vitraža 28
0 114

Vitraža no. 28

Heklana vitražna zavesa Morska pučina

Heklani milje 239
0 132

Milje no. 239

Dugački heklani roza milje

Heklani milje 238
0 116

Milje no. 238

Ovalni heklani cvetni milje

Heklana bordura 29
0 139

Bordura no. 29

Heklane bordure za zavesu