Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 330
0 93

Milje no. 330

Heklani šestougaoni krokus milje

Heklani milje 329
0 100

Milje no. 329

Heklani milje sa suncobranima

Heklani milje 328
0 99

Milje no. 328

Heklani miljei sa karanfilima

Heklani milje 327
0 95

Milje no. 327

Heklani milje sa sedam cvetova

Heklani milje 326
0 107

Milje no. 326

Mali okrugli heklani milje

Heklani milje 325
0 108

Milje no. 325

Mali kvadratni heklani milje od cvetova

Heklani milje 324
0 93

Milje no. 324

Okrugli heklani milje sa memicama

Heklani milje 323
0 100

Milje no. 323

Nežni okrugli heklani milje sa lepezama

Heklani milje 322
0 106

Milje no. 322

Okrugli heklani milje sa caknama

Heklana zavesa 41
0 124

Zavesa no. 41

Heklana zavesa ili slika u ramu