Oznaka: Poentles

Poentles tehnika i izrada sa objašnjenjima i šemama za rad

Poentles gajtani izrada
0 367
Posted in Tehnike ručnih radova

Izrada poentles gajtana

Izrada poentles gajtana počinje sa lančićem od dve petlje …