Oznaka: Geografija

Geografija i zanimljivi geografski detalji i destunacije

Svalbard trezor 1
0 140
Posted in Zanimljiva geografija

Svalbardski trezor za semenje

Svalbardski trezor je sigurno skladište za kolekciju semena širom sveta …