Category: Veženi motivi

Veženi motivi sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Motiv za vez 1
0 112

Motiv vez no. 1

Dva cvetna motiva na platnu – Kukurek i ciklama