Category: Veženi motivi

Veženi motivi sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Veženi motiv 78
0 7

Motiv vez no. 78

Vežene ruže na jastuku ili miljeu

Veženi motiv 77
0 37

Motiv vez no. 77

Sedam dečijih ljubimaca za vez pokrsticom

Novogodišnji motivi
0 56

Motiv vez no. 76

Vežena bordura i osam novogodišnjih motiva za vez

Veženi motiv 75
0 135

Motiv vez no. 75

Trideset plus sitnih dečijih motiva za vez pokrsticom

Veženi motiv 74
0 101

Motiv vez no. 74

Cvetni motivi mimoze i maćuhica za vez pokrsticom

Veženi motiv 73
0 85

Motiv vez no. 73

Odgovarajući veženi motivi za monograme

Veženi motiv 72
1 102

Motiv vez no. 72

Veženi uskršnji motivi sa zečićima

Motiv za vez 71
0 103

Motiv vez no. 71

Dve vežene bordure sa cvetnim motivima

Veženi motiv 70
0 88

Motiv vez no. 70

Veženi novogodišnji okrugli milje

Veženi motiv 69
0 88

Motiv vez no. 69

Veženi motiv Cvetna truba