Category: Veženi monogrami

Veženi monogrami sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Veženi monogram 5
0 31

Monogram no. 5

Monogram A – Z klasičnim vezom br. 5

Veženi monogram 4
0 53

Monogram no. 4

Monogrami sa srcima urađeni pokrsticom

Veženi monogram 3
0 117

Monogram no. 3

Monogrami sa insektima urađeni bodom pokrstica

Monogram vez 1
0 93

Monogram no. 1

Monogram A – Z klasičnim vezom

Motiv vez 15
0 126

Monogram no. 2

Monogram za decu A – Z bodom pokrstice