Category: Vežene slike

Vežene slike na leakrilu sa uputstvom i šemama PDF formatu

Korpica sa cvećem
0 70

Slika vez no. 13

Cvetni buket u korpici urađen bodom pokrstice

Slika vez 12
0 58

Slika vez no. 12

Vežena slika  Rajske ptice

Slika vez 11
0 51

Slika vez no. 11

Vežena slika Sive zebe

Slika vez 10
0 128

Slika vez no. 10

Slika ili milje sa ružama

Slika vez 9
0 68

Slika vez no. 9

Goblen slika sa žutim i crvenim ružama

Slika vez 6
0 85

Slika vez no. 8

Slika pokrsticom Cvetna devojka

Slika vez 7
0 100

Slika vez no. 7

Goblen slika Devojka iz Kenije

Slika vez 1
0 272

Slika vez no. 6

Goblen slika Devojka iz Indije

Slika vez 5
0 66

Slika vez no. 5

Vežena slika vesele buba mare

Slika vez 4
0 83

Slika vez no. 4

Dva pauna na slici – Raskošni motivi veza