Category: Kombinacije

Kombinacije platna, veza i heklanja sa uputstvom i šemama PDF formatu

Kombinacija platna i čipke 1
0 109

Kombinacija no. 1

Kombinovani crveni kvadratni milje sa obrubom od čipke