Category: Kombinacije

Kombinacije platna, veza i heklanja sa uputstvom i šemama PDF formatu

Kombinacija čipke i veza 4
0 100

Kombinacija no. 4

Vežena salveta sa obrubom od čipke

Kombinacija 7
0 113

Kombinacija no.7

Stolnjak sa velikom heklanom bordurom

Kombinacija 3
0 130

Kombinacija no. 3

Nežni kombinovani milje sa čipkom

Kombinacija 6
0 217

Kombinacija no. 6

Kombinovani stolnjak od platna sa heklanim margaretama

Kombinacija 2
0 161

Kombinacija no. 2

Kombinovani milje za ručavanje

Kombinovani stolnjak 5
0 237

Kombinacija no. 5

Svečani uskršnji stolnjak

Kombinacija platna i čipke 1
0 150

Kombinacija no. 1

Kombinovani crveni kvadratni milje sa obrubom od čipke