Category: Kombinacije

Kombinacije platna, veza i heklanja sa uputstvom i šemama PDF formatu

Kombinacija platna i čipke 11
0 92

Kombinacija no. 11

Kombinovani mini miljei zvezde (3)

Kombinacija sa platnom
0 60

Kombinacija no. 10

Beli elegantni milje od platna sa bordurom

Kombinacija 9
0 76

Kombinacija no. 9

Kombinovani stolnjak sa belim vezom i čipkom

Kombinacija 8
0 62

Kombinacija no. 8

Heklana bordura za svečani stolnjak

Kombinacija čipke i veza 4
0 63

Kombinacija no. 4

Vežena salveta sa obrubom od čipke

Kombinacija 7
0 77

Kombinacija no.7

Stolnjak sa velikom heklanom bordurom

Kombinacija 3
0 96

Kombinacija no. 3

Nežni kombinovani milje sa čipkom

Kombinacija 6
0 147

Kombinacija no. 6

Kombinovani stolnjak od platna sa heklanim margaretama

Kombinacija 2
0 113

Kombinacija no. 2

Kombinovani milje za ručavanje

Kombinovani stolnjak 5
0 166

Kombinacija no. 5

Svečani uskršnji stolnjak