Category: Heklani prekrivači

Heklani prekrivači sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani prekrivač 4
0 90

Prekrivač no. 4

Heklani prekrivač za trosed i fotelje

Heklani prekrivač 3
0 57

Prekrivač no. 3

Heklani krevetski prekrivač, zavesa ili stolnjak

Heklani prekrivač 2
0 201

Prekrivač no. 2

Heklani prekrivač za krevet ili stolnjak

Heklani prekrivač 1
0 67

Prekrivač no. 1

Heklani prekrivač za bračni krevet