Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 300
0 74

Milje no. 300

Heklani milje sa venčićima

Heklani milje 299
0 75

Milje no. 299

Heklani cvetni ovalni milje

Heklani milje 298
0 59

Milje no. 298

Tri minijaturna ukrasna miljea

Heklani milje 297
0 72

Milje no. 297

Veliki heklani milje sa božurima

Heklani milje 296
0 70

Milje no. 296

Heklani ili necani milje Cunami

Heklani milje 295
0 69

Milje no. 295

Heklani milje sa makovima i leptirima

Heklani milje 294
0 65

Milje no. 294

Nežni okrugli heklani milje

Heklani milje 293
0 70

Milje no. 293

Kvadratni heklani milje sa cvetnim poljima

Heklani milje 292
0 75

Milje no. 292

Nežna heklana rozeta iz tri dela

Heklani milje 291
0 68

Milje no. 291

Heklani milje Velika ruža