Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 330
0 42

Milje no. 330

Heklani šestougaoni krokus milje

Heklani milje 329
0 45

Milje no. 329

Heklani milje sa suncobranima

Heklani milje 328
0 49

Milje no. 328

Heklani miljei sa karanfilima

Heklani milje 327
0 48

Milje no. 327

Heklani milje sa sedam cvetova

Heklani milje 326
0 58

Milje no. 326

Mali okrugli heklani milje

Heklani milje 325
0 53

Milje no. 325

Mali kvadratni heklani milje od cvetova

Heklani milje 324
0 44

Milje no. 324

Okrugli heklani milje sa memicama

Heklani milje 323
0 51

Milje no. 323

Nežni okrugli heklani milje sa lepezama

Heklani milje 322
0 53

Milje no. 322

Okrugli heklani milje sa caknama

Heklani milje 321
0 42

Milje no. 321

Heklani milje sa šest lepeza