Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 29
0 106

Milje no. 29

Heklani milje cvetna zvezda

Heklani milje 28
0 100

Milje no. 28

Heklani kvadratni milje sa ružama

Heklani milje 27
0 116

Milje no. 27

Ovalni heklani milje Trnova ružica

Heklani milje 26
0 91

Milje no. 26

Neobičan heklani ovalni milje

Heklani milje 25
0 102

Milje no. 25

Kvadratni heklani milje sa cvetovima

Heklani milje 24
0 231

Milje no. 24

Okrugli heklani milje sa caknama

Heklani milje 23
0 112

Milje no. 23

Heklani milje cvetni kvadrat

Heklani milje 22
0 142

Milje no. 22

Veliki i mali heklani ovalni milje za fotelju

Heklani milje 21
0 106

Milje no. 21

Heklani ovalni milje Tulipan

Heklani milje 20
0 111

Milje no. 20

Veliki heklani cvetni milje