Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 25
0 56

Milje no. 25

Kvadratni heklani milje sa cvetovima

Heklani milje 24
0 176

Milje no. 24

Okrugli heklani milje sa caknama

Heklani milje 23
0 64

Milje no. 23

Heklani milje cvetni kvadrat

Heklani milje 22
0 73

Milje no. 22

Veliki i mali heklani ovalni milje za fotelju

Heklani milje 21
0 60

Milje no. 21

Heklani ovalni milje Tulipan

Heklani milje 20
0 61

Milje no. 20

Veliki heklani cvetni milje

Heklani milje 19
0 63

Milje no. 19

Heklane rozete – 6 primeraka

Heklani milje 18
0 274

Milje no. 18

Nežni heklani milje Pahulja

Heklani milje 17
0 63

Milje no. 17

Okrugli heklani milje Neven

Heklani milje 16
0 65

Milje no. 16

Heklani milje krst u krugu