Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 35
0 52

Milje no. 35

Heklani milje sa bobicama

Heklani milje 34
0 67

Milje no. 34

Heklani milje od četiri kvadrata

Heklani milje 33
0 138

Milje no. 33

Heklani milje šestokraka zvezda

Heklani milje 32
0 84

Milje no. 32

Jednostavan heklani ovalni milje

Heklani milje 31
0 74

Milje no. 31

Tri heklana miljea za fotelju

Heklani milje 30
0 53

Milje no. 30

Okrugli heklani milje Suza

Heklani milje 29
0 58

Milje no. 29

Heklani milje cvetna zvezda

Heklani milje 28
0 54

Milje no. 28

Heklani kvadratni milje sa ružama

Heklani milje 27
0 62

Milje no. 27

Ovalni heklani milje Trnova ružica

Heklani milje 26
0 45

Milje no. 26

Neobičan heklani ovalni milje