Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 66
0 122

Milje no. 66

Heklani milje kao grafički dizajn u kvadratu

Heklani milje 65
0 96

Milje no. 65

Dva slična heklana svetlozelena miljea

Heklani milje 64
0 307

Milje no. 64

Okrugli heklani milje u karo stilu

Heklani milje 63
0 93

Milje no. 63

Heklani milje Leptir i ruža

Heklani milje 62
0 84

Milje no. 62

Jedna veoma posebna ideja za heklani milje

Heklani milje 61
0 93

Milje no. 61

Jednostavan milje prefinjenog izgleda

Heklani milje 60
0 92

Milje no. 60

Heklana rozeta sa lučnom bordurom

Heklani milje 59
0 82

Milje no. 59

Kvadratni plavi heklani milje

Heklani milje 57
0 79

Milje no. 57

Jednostavan okrugli heklani milje

Heklani milje 56
0 86

Milje no. 56

Veliki svečani heklani milje