Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 82
0 99

Milje no. 82

Veliki ovalni heklani cvetni milje

Heklani milje 81
0 122

Milje no. 81

Heklani milje sa dva velika cveta

Heklani milje 80
0 132

Milje no. 80

Pravougaoni heklani  milje

Heklani milje 79
0 101

Milje no. 79

Heklani milje bela hrizantema

Heklani milje 78
0 127

Milje no. 78

Kvadratni heklani milje rađen iz sredine

Heklani milje 77
0 108

Milje no. 77

Heklani milje sa cvećem

Heklani milje 76
0 127

Milje no. 76

Heklani milje pahulja model 4

Heklani milje 75
0 399

Milje no. 75

Heklani milje pahulja model 3

Heklani milje 74
0 102

Milje no. 74

Heklani milje pahulja model 2

Heklani milje 73
0 594

Milje no. 73

Heklani milje pahulja model 1