Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 66
0 74

Milje no. 66

Heklani milje kao grafički dizajn u kvadratu

Heklani milje 65
0 62

Milje no. 65

Dva slična heklana svetlozelena miljea

Heklani milje 64
0 234

Milje no. 64

Okrugli heklani milje u karo stilu

Heklani milje 63
0 55

Milje no. 63

Heklani milje Leptir i ruža

Heklani milje 62
0 51

Milje no. 62

Jedna veoma posebna ideja za heklani milje

Heklani milje 61
0 59

Milje no. 61

Jednostavan milje prefinjenog izgleda

Heklani milje 60
0 55

Milje no. 60

Heklana rozeta sa lučnom bordurom

Heklani milje 59
0 48

Milje no. 59

Kvadratni plavi heklani milje

Heklani milje 57
0 47

Milje no. 57

Jednostavan okrugli heklani milje

Heklani milje 56
0 50

Milje no. 56

Veliki svečani heklani milje