Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 86
0 74

Milje no. 86

Veliki žuti heklani milje

Heklani milje 85
0 50

Milje no. 85

Heklani milje sa platnom i tulipanima

Heklani milje 84
0 57

Milje no. 84

Kvadratni heklani milje na dva načina

Heklani milje 83
0 53

Milje no. 83

Osmougaoni heklani milje

Heklani milje 82
0 50

Milje no. 82

Veliki ovalni heklani cvetni milje

Heklani milje 81
0 71

Milje no. 81

Heklani milje sa dva velika cveta

Heklani milje 80
0 84

Milje no. 80

Pravougaoni heklani  milje

Heklani milje 79
0 55

Milje no. 79

Heklani milje bela hrizantema

Heklani milje 78
0 77

Milje no. 78

Kvadratni heklani milje rađen iz sredine

Heklani milje 77
0 59

Milje no. 77

Heklani milje sa cvećem