Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 140
0 88

Milje no. 140

Heklani milje sa velikim cvetom

Heklani milje 139
0 88

Milje no. 139

Jednostavan nežni heklani milje

Heklani milje 138
0 101

Milje no. 138

Heklani milje od kvadratnih motiva

Heklani milje 137
0 333

Milje no. 137

Ovalni heklani milje sa trouglovima

Heklani milje 136
0 114

Milje no. 136

Nežni šestougaoni milje

Heklani milje 135
0 109

Milje no. 135

Heklani milje golub i golubica

Heklani milje 134
0 85

Milje no. 134

Heklani milje sa trouglovima

Heklani milje 133
0 92

Milje no. 133

Jednostavan plavi heklani milje

Heklani milje 132
0 173

Milje no. 132

Okrugli milje sa bobicama

Heklani milje 131
0 87

Milje no. 131

Pravougaoni cvetni heklani milje