Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 150
0 62

Milje no. 150

Mali plavi heklani milje

Heklani milje 149
0 107

Milje no. 149

Heklani milje u obliku cveta

Heklani milje 148
0 82

Milje no. 148

Ovalni heklani milje sa makovima

Heklani milje 147
0 87

Milje no. 147

Heklani milje sa cvetićima

Heklani milje 146
0 84

Milje no. 146

Mali ovalni heklani milje

Heklani milje 145
0 90

Milje no. 145

Ovalni heklani milje sa cvećem

Heklani milje 144
0 86

Milje no. 144

Ovalni heklani milje sa listovima

Heklani milje 143
0 95

Milje no. 143

Heklani milje velika ruža

Heklani milje 142
0 93

Milje no. 142

Cvetni heklani milje sa uglovima

Heklani milje 141
0 90

Milje no. 141

Neobičan heklani milje sa cvetovima