Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 180
0 62

Milje no. 180

Okrugli heklani milje sa šišarkama

Heklani milje 179
0 55

Milje no. 179

Heklani milje paunov rep

Heklani milje 178
0 53

Milje no. 178

Nežni okrugli heklani milje

Heklani milje 177
0 35

Milje no. 177

Heklani crveni spiralni milje

Heklani milje 176
0 45

Milje no. 176

Crveni heklani prozračni milje

Heklani milje 175
0 143

Milje no. 175

Heklani milje sa caknama

Heklani milje 174
0 68

Milje no. 174

Veliki kvadratni heklani milje

Heklani milje 173
0 55

Milje no. 173

Heklani milje sa venčićima

Heklani milje 172
0 61

Milje no. 172

Šestougaoni heklani milje u boji

Heklani milje 171
0 49

Milje no. 171

Heklani milje latice u krugu