Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 254
0 82

Milje no. 254

Jednostavan pravougaoni crveni heklani milje

Heklani milje 253
0 102

Milje no. 253

Pravougaoni heklani milje sa karanfilima

Heklani milje 252
0 183

Milje no. 252

Heklani kvadratni milje sastavljen od manjih kvadrata

Heklani milje 251
0 109

Milje no. 251

Set heklanih miljea za ručavanje sa motivima zmaja

Heklani milje 250
0 105

Milje no. 250

Heklani milje sa motivom iz Maradika

Heklani milje 249
0 93

Milje no. 249

Heklani milje Anđeo i vodeni konj

Heklani milje 248
0 101

Milje no. 248

Ovalni plavi heklani milje

Heklani milje 247
0 121

Milje no. 247

Mali okrugli heklani milje

Heklani milje 246
0 100

Milje no. 246

Zeleni ovalni heklani milje

Heklani milje 245
0 122

Milje no. 245

Crveni heklani milje sa ružama