Category: Heklani miljei

Heklani miljei sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklani milje 260
0 86

Milje no. 260

Heklani milje sa cvetovima gerbera

Heklani milje 59
0 100

Milje no. 259

Heklani milje neobičnog oblika

Heklani milje 258
0 415

Milje no. 258

Heklani milje Alke i lepeze

Heklani milje 257
0 74

Milje no. 257

Heklani milje Igra leptira

Heklani milje 256
0 88

Milje no. 256

Heklani milje sa četiri cveta

Heklani milje 255
0 81

Milje no. 255

Heklani milje sa ljubičicama

Heklani milje 254
0 72

Milje no. 254

Jednostavan pravougaoni crveni heklani milje

Heklani milje 253
0 92

Milje no. 253

Pravougaoni heklani milje sa karanfilima

Heklani milje 252
0 174

Milje no. 252

Heklani kvadratni milje sastavljen od manjih kvadrata

Heklani milje 251
0 102

Milje no. 251

Set heklanih miljea za ručavanje sa motivima zmaja