Category: Heklani jastučići

Heklani jastučići sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana jastučnica 1
0 122

Jastučnica no. 6

Heklana bordura ili jastučnica za dugački jastuk uzglavlja

Heklana jastučnica 5
0 191

Jastučnica no. 5

Nežno heklano čipkasto jastuče

Heklana jastučnica 4
0 159

Jastučnica no. 4

Heklano rustično cvetno jastuče

Heklana jastučnica 3
0 130

Jastučnica no. 3

Heklana bordura za jastučnicu

Heklana jastučnica 2
0 141

Jastučnica no. 2

Heklani jastučići Venac/Svirač i igračica

Heklana jastučnica 1
0 149

Jastučnica no. 1

Čipkane heklane navlake za dva jastučića