Category: Heklani jastučići

Heklani jastučići sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana jastučnica 4
0 97

Jastučnica no. 4

Heklano rustično cvetno jastuče

Heklana jastučnica 3
0 84

Jastučnica no. 3

Heklana bordura za jastučnicu

Heklana jastučnica 2
0 78

Jastučnica no. 2

Heklani jastučići Venac/Svirač i igračica

Heklana jastučnica 1
0 95

Jastučnica no. 1

Čipkane heklane navlake za dva jastučića