Category: Heklane zavese

Heklane zavese sa uputstvom za izradu i šemama priloženim u PDF formatu

Heklana zavesa 47
0 14

Zavesa no. 47

Heklana zavesa sa korpom i cvećem

Heklana zavesa 46
0 28

Zavesa no. 46

Heklana zavesa sa rascvetalom krošnjom

Heklana zavesa 45
0 49

Zavesa no. 45

Mala crvena novogodišnja zavesa

Heklana zavesa 44
0 156

Zavesa no. 44

Heklana zavesa sa zvončićima

Heklana zavesa 43
0 91

Zavesa no. 43

Heklana zavesa ili ovalni milje

Heklana zavesa 42
0 82

Zavesa no. 42

Heklana zavesa ili milje od sitnih kržnih motiva

Heklana zavesa 41
0 100

Zavesa no. 41

Heklana zavesa ili slika u ramu

Heklana zavesa 40
0 95

Zavesa no. 40

Heklana zavesa sa crtežom ulice

Heklana zavesa 39
0 88

Zavesa no. 39

Heklana zavesa ili slika Pejzaž

Heklana zavesa 38
0 83

Zavesa no. 38

Heklana zavesa u kombinaciji sa platnom