Category: Heklane vitraže

Heklane vitraže sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana vitraža 26
0 69

Vitraža no. 26

Heklana vitražna zavesa sa zvončićima

Heklana vitraža 25
0 54

Vitraža no. 25

Heklana vitražna zavesa sa maslačkom

Heklana vitraža 24
0 125

Vitraža no. 24

Heklana vitražna zavesa sa listićima

Heklana vitraža 23
0 71

Vitraža no. 23

Heklana vitraža sa Deda mrazom i Sneškom

Heklana vitraža 22
0 127

Vitraža no. 22

Heklana vitražna zavesa sa patkicama

Heklana vitraža 21
0 64

Vitraža no. 21

Heklana vitražna zavesa sa ružama

Heklana vitraža 20
0 54

Vitraža no. 20

Heklana vitražna zavesa pikado

Heklana vitraža 19
0 77

Vitraža no. 19

Heklana vitraža ili mala vinjeta sa sneškom belićem

Heklana vitraža 18
0 60

Vitraža no.18

Svečana heklana vitrža sa motivom sveća

Heklana vitraža 17
0 51

Vitraža no. 17

Heklana vitražna zavesa sa kracima