Category: Heklane vitraže

Heklane vitraže sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana vitraža 36
0 53

Vitraža no. 36

Hklana vitražna zavesa sa caknama

Heklana vitraža 35
0 66

Vitraža no. 35

Heklana vitražna zavesa za jednokrilne prozore

Heklana vitraža 34
0 95

Vitraža no. 34

Heklana vitražna zavesa sa ružama i caknama

Heklana vitraža 33
0 66

Vitraža no. 33

Heklana vitražna zavesa sa geometrijskim motivima

Heklana vitraža 32
0 79

Vitraža no. 32

Heklana vitražna zavesa Pikolo

Heklana vitraža 31
0 60

Vitraža no. 31

Heklana vitražna zavesa sa kvadratićima

Heklana vitraža 30
0 92

Vitraža no. 30

Moderna heklana vitražna zavesa

Heklana vitraža 29
0 64

Vitraža no. 29

Heklana vitražna zavesa Parobrod

Heklana vitraža 28
0 67

Vitraža no. 28

Heklana vitražna zavesa Morska pučina

Heklana vitraža 27
0 83

Vitraža no. 27

Heklana vitražna zavesa sa pahuljama