Category: Heklane vitraže

Heklane vitraže sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana vitraža 37
0 196

Vitraža no. 37

Heklane vitražne zavese sa limunovima

Heklana vitraža 36
0 96

Vitraža no. 36

Hklana vitražna zavesa sa caknama

Heklana vitraža 35
0 110

Vitraža no. 35

Heklana vitražna zavesa za jednokrilne prozore

Heklana vitraža 34
0 146

Vitraža no. 34

Heklana vitražna zavesa sa ružama i caknama

Heklana vitraža 33
0 117

Vitraža no. 33

Heklana vitražna zavesa sa geometrijskim motivima

Heklana vitraža 32
0 125

Vitraža no. 32

Heklana vitražna zavesa Pikolo

Heklana vitraža 31
0 108

Vitraža no. 31

Heklana vitražna zavesa sa kvadratićima

Heklana vitraža 30
0 152

Vitraža no. 30

Moderna heklana vitražna zavesa

Heklana vitraža 29
0 111

Vitraža no. 29

Heklana vitražna zavesa Parobrod

Heklana vitraža 28
0 109

Vitraža no. 28

Heklana vitražna zavesa Morska pučina