Category: Heklane vitraže

Heklane vitraže sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana vitraža 47
0 38

Vitraža no. 47

Heklana vitraža sa likom beračice cveća

Heklana vitraža 46
0 84

Vitraža no. 46

Heklana vitražna zavesa sa bogatom bordurom

Heklana vitraža 45
0 78

Vitraža no. 45

Heklana vitražna zavesa sa zvezdama

Heklana vitraža 44
0 142

Vitraža no. 44

Heklana vitražna zavesa Paunov rep

Heklana vitraža 43
0 75

Vitraža no. 43

Heklana vitražna zavesa sa anemonama

Heklana vitraža 42
0 77

Vitraža no. 42

Heklana vitražna zavesa sa ružama

Heklana vitražna zavesa 41
0 89

Vitraža no. 41

Heklana vitražna zavesa ili milje sa anđelom

Heklana vitraža 40
0 79

Vitraža no. 40

Heklana vitražna zavesa sa bordurom

Heklana vitraža 39
0 101

Vitraža no. 39

Heklana vitražna zavesa sa suncokretima

Heklana vitraža 38
0 101

Vitraža no. 38

Heklana vitražna zavesa sa kićankama