Category: Heklane vitraže

Heklane vitraže sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana vitraža 46
0 43

Vitraža no. 46

Heklana vitražna zavesa sa bogatom bordurom

Heklana vitraža 45
0 44

Vitraža no. 45

Heklana vitražna zavesa sa zvezdama

Heklana vitraža 44
0 91

Vitraža no. 44

Heklana vitražna zavesa Paunov rep

Heklana vitraža 43
0 41

Vitraža no. 43

Heklana vitražna zavesa sa anemonama

Heklana vitraža 42
0 45

Vitraža no. 42

Heklana vitražna zavesa sa ružama

Heklana vitražna zavesa 41
0 54

Vitraža no. 41

Heklana vitražna zavesa ili milje sa anđelom

Heklana vitraža 40
0 46

Vitraža no. 40

Heklana vitražna zavesa sa bordurom

Heklana vitraža 39
0 55

Vitraža no. 39

Heklana vitražna zavesa sa suncokretima

Heklana vitraža 38
0 65

Vitraža no. 38

Heklana vitražna zavesa sa kićankama

Heklana vitraža 37
0 121

Vitraža no. 37

Heklane vitražne zavese sa limunovima