Category: Heklana čipka

Heklana čipka sa uputstvom za izradu i šemama u PDF formatu

Heklana ćipka 2
0 170

Čipka no. 2

Dve heklane čipke za aplikaciju

Heklana čipka 1
0 241

Čipka no. 1

Osam čipkanih bordura za apliciranje na platno