Tag: Vitraže

Heklane vitražne zavese sa uputstvom i šemama za izradu

Heklana vitraža 19
0 141

Vitraža no. 19

Heklana vitraža ili mala vinjeta sa sneškom belićem

Heklana vitraža 18
0 109

Vitraža no.18

Svečana heklana vitrža sa motivom sveća

Heklana vitraža 17
0 93

Vitraža no. 17

Heklana vitražna zavesa sa kracima

Heklana vitraža 17
0 110

Vitraža no. 16

Heklana vitraža ili milje sa motivom bundeve

Heklana vitraža 15
0 103

Vitraža no. 15

Heklana vitraža ili stolnjak sa motivima srca

Heklana vitraža 14
0 104

Vitraža no. 14

Heklana vitraža ili bordura za zavesu

Heklana vitrža 13
0 142

Vitraža no. 13

Heklana uskršnja vitražna zavesa

Heklana vitraža 12
0 108

Vitraža no. 12

Bordura za zavesu sa lokvanjem

Heklana vitraža 11
0 101

Vitraža no. 11

Prolećna heklana vitražna zavesa

Heklana vitraža 10
0 113

Vitraža no. 10

Heklana praznična vitražna zavesa