Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Motiv vez 48
0 128

Motiv vez no. 48

Motiv za vežene bordure od ljubičica i ruža

Veženi motiv 11
0 141

Vez klasik no. 11

Ptica i leptiri motiv za klasičan vez

Vežena slika 19
0 121

Slika vez no. 19

Vežena slika sa ljubičicama i porukom

Vežena slika 18
0 118

Slika vez no. 18

Vežena slika Buket sa ružama

Motiv za vez 47
0 136

Motiv vez no. 47

Holandski motivi za vez

Motiv za vez 46
0 122

Motiv vez no. 46

Bordura sa grožđem rađena bodom pokrstica

Klasičan vez 10
0 214

Vez klasik no. 10

Tri korpice sa voćem urađene klasičnim vezom

Motiv za vez 45
0 180

Motiv vez no. 45

Svečani veženi stolnjak sa ružama

Goblen 20
0 681

Goblen no. 20

Goblen slika Zimski suton u planini

Kombinovani stolnjak 26
0 154

Kombinacija no. 26

Svečani kombinovani nadstolnjak