Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Slika vez 1
0 111

Slika vez no. 1

Cvetni  venčić sa ružama

Motiv za vez 1
0 89

Motiv vez no. 1

Dva cvetna motiva na platnu – Kukurek i ciklama

Makovi vez
0 277

Motiv vez no. 12

Veliki stolnjak sa makovima