Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Jastuk vez 1
0 212

Jastuk vez 1

Dva vežena  jastučića sa cvetnim motivom

Slika vez 2
0 115

Slika vez no. 2

Dva anđelčića vežena bodom krstića

Motiv vez 3
0 131

Motiv vez no. 3

Jesenji motiv rađen bodom pokrstice

Motiv vez 2
0 126

Motiv vez no. 2

Cvetna grana dragoljuba

Slika vez 1
0 144

Slika vez no. 1

Cvetni  venčić sa ružama

Motiv za vez 1
0 117

Motiv vez no. 1

Dva cvetna motiva na platnu – Kukurek i ciklama

Makovi vez
0 354

Motiv vez no. 12

Veliki stolnjak sa makovima